– Bør ikke se seg blind på kjernekraft, industrimulighetene er like viktig