På Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) har det vært en kraftig økning av utskrivningsklare pasienter gjennom vinteren.

– Det er en tydelig trend der utskrivningsklare stiger for hvert år som går. Dette er alvorlig og det har stor påvirkning på sykehusdriften, sier samhandlingssjef Glenn-Helge Hattmann.

Mandag 22. januar hadde sykehuset rekordmange utskrivningsklare.

Dette er pasienter som er ferdig behandlet på sykehus, og som venter på videre oppfølging i kommunen der de bor.

På UNN fylles sykehuset opp av eldre som venter. Det var færre før sommeren, men siden har det økt jevnt.

– Den siste tiden har det vært mange utskrivningsklare, sier Hattmann.

Ligger du eller noen som står deg nær og venter på sykehus? Da vil VG gjerne snakke med deg! Ta kontakt her.

Får konsekvenser for pasientene

I 2012 ble Samhandlingsreformen innført. Denne ga kommunene større ansvar for å følge opp innbyggerne sine i helsetjenesten.

Målet var at pasientene skulle ligge kortere på sykehus.

Mange pasienter er for syke til å bli sendt hjem etter at de har vært på sykehus. Når kommunen ikke har plass til dem, blir de liggende og vente på sykehuset.

Sjekk hvordan antall utskrivningsklare har utviklet seg i din kommune:

– Det har stor innvirkning på driften og arbeidssituasjonen for de som jobber på sykehuset. Det får direkte konsekvenser for pasienter som ikke får rehabilitering og som må vente på å komme tilbake til hverdagen, sier samhandlingssjef Hattmann.

– De fleste er 65 år og eldre, sier Hattmann.

UNN: Tromsø. Foto: Helge Mikalsen / VG

Når de er klare for å skrives ut, må kommunen betale en avgift til sykehuset for hver dag de ligger for lenge.

På sykehuset venter ikke pasientene like lenge som før.

– Men vi har flere pasienter som venter. Liggetiden går ned, men det er flere pasienter, sier Hattmann.

– Raskt økende antall eldre

Det er varslet en eldrebølge, som vil doble antall eldre nordmenn.

Samtidig blir det færre unge og yrkesaktive. Altså færre som kan ta vare på de som trenger helsehjelp.

Dette er noe som vil ramme hele landet. Men det viser seg allerede i Nord-Norge.

– Noe av årsaken til at det er økt behov er primært på grunn av et raskt økende antall eldre innbyggere, sier helsesjef i Tromsø Magne Nicolaisen.

HELSESJEF: Magne Nicolaisen i Tromsø kommune. Foto: Helge Mikalsen / VG

Kommunen har over tid hatt problemer med å få tak i nok helsepersonell. Dette gjelder mange kommuner og sykehus over hele landet.

– Noen ganger tar det tid å få etablert et forsvarlig tilbud med riktig bemanning og kompetanse, sier Nicolaisen.