Norske F-35 har rykket ut 26 ganger hittil i år - mer enn hele fjoråret