Flere har henvendt seg om Anders (29) – nå har han et spesielt ønske