– Bygda vil jobbe gratis for kommunen om de utsetter skolenedleggelse

foto