Har fire saker under behandling etter henvendelser fra UNN Harstad