Flyttet produksjonen fra Russland for å unngå krise