Lage idrettshus, drive E-sport eller rive bygget? Her er forslagene fra bygdefolket

foto