Ønsker å snu befolkningsnedgangen – lokker med penger