Tidligere år har kommunen tatt imot rundt 60 flyktninger i året.

Enhet for integrering markerte det hele med kake og sammenkomst nylig, ifølge Harstad kommune.

– Dette representerer ikke bare den største bosettingsinnsatsen i kommunens historie, men også en anledning til å vise vårt engasjement for integrering og inkludering, sier fungerende enhetsleder for integrering, Anja Eliassen Borlaug i en pressemelding.

Espen Ludviksen roser de ansatte. Foto: Øivind Arvola

Selv om det har vært krevende, er hun fornøyd med at ansatte har bidratt til å bosette så mange. Enheten har jobbet intenst med å skaffe boliger og opplevd det utfordrende i et presset boligmarked med økende priser.

– Jeg må berømme alle som har tatt kontakt og vært på tilbudssiden for å løse boligutfordringene, sier Borlaug.

100 med introduksjonsprogram

Integreringsenheten har fått 100 personer med i introduksjonsprogrammet for flyktninger. Den har skaffet praksisplasser og arbeidsmuligheter. Her mener Borlaug arbeidsgivere har vært gode på å samarbeide med enheten.

– Med over hundre deltakere i introduksjonsprogrammet og mange utplassert i arbeidspraksis viser vi at integrering er mer enn bare bosetting; det handler om å gi mennesker muligheten til å bidra, lære og vokse i vårt samfunn, sier Borlaug, som legger til at det private arbeidsmarkedet har vært positiv til å åpne opp også for ordinært arbeid.

– Vi ser at det er et stort behov for arbeidskraft, også i 2024, i ulike bransjer. Til tross for språkbarrierer, håper vi enda flere arbeidsgivere vil gi mennesker muligheter, ved å ta imot personer i praksis. Den tilknytningen til arbeidsmarkedet vil gi flyktninger viktig erfaring som man kan bygge videre på. Mange flyktninger er en ressurssterk arbeidskraft og er motiverte for å komme seg i ordinært arbeid.

Varaordfører Espen Ludviksen deltok på markeringen.

– Suksess i integrering krever mer enn bare bolig og arbeid. Det handler om å bygge et samfunn der alle føler seg velkomne og verdsatt. Det krever samarbeid og forståelse mellom alle innbyggere, uansett bakgrunn. Vi i Harstad kommune og våre innbyggere står klare til å møte disse utfordringene.

– La oss arbeide sammen for å bygge et samfunn der hver person, uavhengig av deres bakgrunn, kan føle seg hjemme, sa Ludviksen til de ansatte.