Georg flyttet hjem til Harstad med planer for disse lokalene