Næringsforeningen støtter reguleringsplanen for Hvedingkvartalet

foto