Vi passerte det ene kloakkrøret etter det andre, mens vi svømte fra Borkenes

foto