Millionavtale til harstadfirma

Rekmont: Produksjonsmedarbeider Espen Torheim og daglig leder Inge Granås, bestilte 3500 meter med folie. Foto: Morten Hagen