Over 40 år etter at campingplassen ble etablert, kommer reguleringsplanen for området

foto