Harstad er en av byene med størst økning i samemanntallet

foto