Har jobbet i ti år med helsehusplaner på sykehustomta: Avklaring før påske

foto