Anke i Hålogaland Kraft-sak ble avvist behandlet av Høyesterett

foto