Åpner Bjarkøyforbindelsene 1. desember

Den nye brua slynger seg over sundet, som et monument over Bjarkøyforbindelsene. Foto: Tone A. Karlsen