Flere boliger for salg nå enn på samme tid i fjor: - Større familieboliger selges med én gang