Saken handler om friluftsinteresser. Det har vært skiløype gjennom skytefeltet lenge før skytefeltet ble opprettet i 1964. Det har vært preparert løyper siden det ble vanlig med snøskuter og tråkkemaskiner. Partiet mener det fortsatt må være mulig.

– Å nekte er en vesentlig forringelse og et grovt inngrep i tradisjonell bruk av området, heter det i uttalelsen. Partiets årsmøte mener at Forsvaret må opprettholde et tilfredsstillende vakthold ved skyting og at kommunen må stille krav om at det ikke skal foregå skyting på lørdager, søndager, i vinterferier og høytider.

– I det foreliggende dokument om reguleringsplanen ser vi at det planlegges en rekke tiltak som medfører store inngrep i terrenget. Det planlegges anlagt nye veier, barmarksløype for hjul- og beltekjøretøyer, kjøreløype for lette kjøretøyer, bygninger på inntil 400 kvadratmeter, to store voller oppe i Soltuva med høyde som 4-5 etasjers hus. Tiltakene vil medføre store inngrep i terrenget og avskoging, og innebærer en rasering av terrenget, mener man.

Harstad arbeiderparti mener det ikke kan aksepteres at Sørlimarka, som er et attraktivt turområde både sommer og vinter, skal underlegges ferdselsforbud i store deler av året.