Guttorm Schjelderup (f. 1961) får prisen for formidlingsarbeidet innen området skatt og internasjonal økonomi. Han har bidratt aktivt i den offentlige debatten om blant annet skatteparadiser, kapitalbeskatning og eiendomsskatt.

- Schjelderup er en uredd og uavhengig professor som har satt premisser for samfunnsdebatten og påvirket norsk og internasjonal politikk på et svært viktig, men også kontroversielt samfunnsområde, sier juryleder Helge Thorbjørnsen.

Forskeren flyttet fra Harstad som 20-åring og begynte da på Norges Handelshøyskole. Allerede 26 år gammel fikk han jobb i Verdensbanken. Senere vendte han tilbake til NHH hvor han tok doktorgrad med en avhandling om internasjonal skattekonkurranse. Han ble utnevnt som professor i 2000 og har vært gjesteforsker ved Cambridge college og University of Colorado.

I dag er han blant Norges mest siterte forskere i de største avisene.

Engasjerende og populær

I begrunnelsen for prisen står det at vinneren har evnen til å formidle kompliserte temaer på en enkel og engasjerende måte. Det har gjort han populær som både kommentator og kilde for journalister.

- Det er en stor ære å få denne prisen. Dette er en anerkjennelse av et arbeid som har pågått i flere år, sier Guttorm Schjelderup.

Schjelderup har bidratt aktivt i utformingen av det norske skattesystemet. Han har i tillegg vært leder for det regjeringsoppnevnte Rederiskatteutvalget og Kapitalfluktutvalget.

Deles ut hvert tredje år

Schjelderup har gjennom sin forskningsbaserte formidling også bidratt til å påvirke internasjonal politikk. I spørsmålet rundt eierskap og skatteinnbetalinger har Kapitalfluktutvalgets viktigste anbefalinger nylig blitt tatt opp i politikkforslag fra EU, G8 og OECD.

NHH opprettet prisen i 2011 for å hedre og stimulere til formidling av kunnskap og innsikt fra det økonomisk- administrative fagområdet. Prisen deles ut hvert tredje år.

Juryen har bestått av viserektor Helge Thorbjørnsen (leder), professor Leif Sandal, førsteamanuensis Marita Kristiansen, påtroppende politisk redaktør i Aftenposten, Trine Eilertsen, BT-redaktør Gard Steiro, student Henny Marie Fløystad og kommunikasjonssjef Kristin Risvand Mo.