Dette tiltaket på Hagebyveien skal føre til bedre trafikksikkerhet, men nå har det oppstått en fare

foto