Skryter av barnevernet på Sosialarbeidernes dag: – Håper å bli prioritert i en vaksinekø