Ikke mulig å åpne skolene helt med dagens smittevernregler

foto