Et liv uten kjærlighet og omsorg ble det normale for «Mia»