Statsråden har fulgt debatten som den siste tiden har rast rundt idrettens MyGame-prosjekt. Automatiske kameraer skal monteres i idrettshaller over hele landet for å direkteoverføre kamper fra 15-årsklassen og oppover. Tanken er at familie og venner skal kunne følge kampene på nettet mot å betale for et MyGame-abonnement.

Flere uheldige episoder er samtidig blitt avdekket. Det har ført til tøff kritikk fra ulike hold. Fredag besluttet de seks særforbundene som deltar i prosjektet at all strømming av breddeidrett under 18 år skal settes på pause.

Samtidig tok partene selvkritikk på at det til nå har vært «ulike leverandører, lite koordinering og usikkerhet rundt håndteringen av personvern».

Tiden framover skal brukes til å gjøre nye vurderinger i saken. Barne- og familieminister Kjersti Toppe (SP) har sine tanker om hvordan landskapet bør se ut.

– Ideelt sett støtter jeg en 18 års aldersgrense, og at det i alle fall må stilles strenge krav til samtykke. Grunnen er helt enkelt at barn sitt personvern må tas på alvor, og at filming av barn kan sette enkelte barn i fare, sier hun til NTB.

Sårbare barn

Toppe peker videre på at enkelte barn er ekstra sårbare.

– Det gjelder for eksempel de som bor på hemmelig adresse. Det kan føre til utestenging fra idretten, og det er etter mitt syn veldig trist og feil ettersom dette kan være barn som trenger dette fellesskapet mest. Selv om en skal kunne reservere seg mot filming, sier statsråden.

Barneombudet uttrykte i et intervju med NTB i forrige uke bekymring for at familier kan føle på utrygghet rundt MyGame-prosjektet som følge av glippene som er avdekket – og at resultatet kan bli at barn ikke ønsker å drive idrett. Barneministeren er på samme linje.

– Jeg tenker spesielt på de barna som kan bli fratatt muligheten til å delta fordi de bor på hemmelig adresse eller av andre årsaker ikke kan eller vil delta når de blir filmet, sier Toppe.

Feil rekkefølge

Hun er opptatt av at barn og unge bør kunne delta i idretten, uten at de skal måtte bekymre seg for personvernet sitt.

– Barn og unge skal ha det trygt i idretten, også når det gjelder personvern og digital sikkerhet, sier statsråden.

Hun mer enn antyder at ting er gjort i feil rekkefølge i prosessen rundt strømming av breddekamper.

– Jeg stiller meg spørrende til at slike kameraer blir installert, uten debatt før i etterkant av at avtalene er gjort. Dette har store prinsipielle sider ved seg, sier barneministeren.

Kommuner sa nei

En rekke kommuner, blant dem Oslo, Kristiansand og Bergen, har sagt et foreløpig klart nei til MyGame-prosjektet slik det foreligger nå. Barneombudet og Stine Sofies Stiftelse har også vært kritiske røster i debatten.

– I denne saken er det tunge personvernhensyn, og jeg forstår godt det opprøret som har kommet i stand. Breddeidretten må være for alle, og filming og strømming kan oppleves negativt for mange barn, og gjør at noen barn kan komme i fare. Idretten skal være et fristed for barn, sier Toppe.

Hun applauderer beslutningen partene bak MyGame-prosjektet tok fredag om å dra i nødbremsen.

– Jeg er glad for at idretten nå har bestemt at de inntil videre hever aldersgrensen fra 13 til 18 år, sier statsråden.

I 15-årsklassen kan også yngre barn delta. Den nedre aldersgrensen for prosjektet var derfor opprinnelig satt til 13 år.

MyGame: skal lytte til idretten

Barne- og familiedepartementet gjør i disse dager et arbeid som tangerer inn mot tematikken MyGame-bråket har satt på agendaen.

– Mitt departement arbeider med forslag til ny barnelov og en stortingsmelding om barns digitale hverdag. Barns forbrukervern og personvern inngår i dette arbeidet, sier Toppe.

MyGame-ledelsen har i likhet med statsråden og andre stilt seg bak beslutningen om å pause prosjektet.

«Vi skal selvfølgelig lytte til idrettens behov og jobbe konstruktivt for å finne gode løsninger som skaper trygghet fremover», skrev administrerende direktør Lars Setsaa til NTB før helgen.