17-åringene fant opp et helt nytt produkt - og utkonkurrerte 15 andre bedrifter

foto