Kunstparken i Harstadhamn: – Et overtramp av kommunen og en demokratisk skandale

foto