Snubba-dagen: - Presentasjon av bok om Ari Behns liv

foto