Er ikke underlagt offentlighetsloven: – Neste gang vil vi likevel følge denne loven

foto