Nabokommune ønsker å hjelpe Harstad kommune med sykehjemsplasser