Steffen lette etter ansatte i flere år. Vlad og Ivan ble løsningen