Barnehager i Harstad får nesten 300.000 kroner til svømmeopplæring