Leder ved UNN Harstad: – Betyr omfattende endringer