Ledelsesskifte i Consto: Hans Kristian trer av etter 17 år

foto