Saksøkt etter flytting– mener butikklokalene var i bedre stand da de forlot, enn da de flyttet inn