Vil ha bedre vei over Storjorda: – Det er bare et tidsspørsmål før store ulykker skjer

foto