Kilarektoren om skjermbruk: – En skummel utvikling når det unormale blir normalisert