Stenger riksveien i korte perioder på grunn av sprenging

foto