Kritiske til nytt kollektivknutepunkt: – Vi må prioritere de myke trafikantene