Fem kilometer fra kommunegrensa til Harstad fyller de basseng for å drive oppdrett på land

foto