To måneder senere medgir ordføreren at kontrollen har vært for dårlig.

– Ordføreren har mistet all troverdighet i denne saken, sier en opprørt Eivind Stene (Frp).

Inkompetanse

Etter at ryktene om overskridelsene startet rundt årsskiftet, har Frp gjentatte ganger bedt om å få en oversikt over hvor mye de enkelte prosjektene har sprukket økonomisk.

– Vi har spurt og spurt, men svaret kom ikke før fredag. Da var de store kontraktene med entreprenørene inngått, og dermed er det vanskelig å gjøre retrett.

Stene mener økonomistyringen i Harstadpakken vitner om inkompetanse.

I en interpellasjon i kommunestyret i 1. september spurte Stene om styringsgruppa hadde kontroll med økonomien.

”Ordføreren ønsker å tilbakevise påstandene om at styringsgruppa og prosjektledelsen ikke har økonomisk kontroll i Harstadpakken. Det faktum at man på et såpass tidlig stadium i prosjektet har avdekket en underfinansiering, er i seg selv en bekreftelse på at man faktisk har økonomisk kontroll”, sa Bremnes.

Colosseum

Nå retter Stene flengende kritikk mot styringsgruppa.

– Det er ordføreren som leder gruppa, og det er hun som har ansvaret for det som skjer. Når du styrer en veipakke, som er porteføljeprosjektert, så er det grunn til å være tett på. Da må ordføreren med jevne mellomrom be om å få oversikt over eventuelle overskridelser for å vite hvordan prosjektet ligger an. Når det sprekker så kraftig, så burde man kanskje ikke ha sagt ja til å bygge et helt lite colosseum på Sama. Det er mye som tyder på at styringsgruppa har hatt null styring med prosjektet, mener Stene.

Ansvarsfraskrivelse

Han reagerer på det han mener er ansvarsfraskrivelse fra ordføreren, og hevder hun skyver skylden over på veivesenet..

– Arbeiderpartiet kjempet hardt for å få gjennom Harstadpakken. Nå fossror ordføreren bort fra ansvaret. Jeg har ingen tillit til den jobben ordføreren har gjort i Harstadpakken, sier han.

Han langer også ut mot Aps gruppeleder Kari-Anne Opsal, som mener gigantsprekken går utover troverdigheten til politikerne.

– I denne saken kan folk stole på Frp. Vi kjempet mot bompengefinansiert veipakke, og vi kjemper mot at bompengene skal øke, sier han.

– Hvordan mener du saken må løses?

– Vi må stoppe opp og sjekke hva vi kan få av ekstra midler fra stat og fylke. Dessuten må vi vurdere om vi kan stanse tunnel-utbyggingen, og trekke ut subsidiene til kollektivsatsingen. I tillegg synes vi kommunen må ta regningen for de kommunale prosjektene som ble lagt inn i Veipakken, mener Stene.

Han mener den politiske ledelsen må ta innover seg at ikke alle personer i Harstad tjener en million kroner i året.

– For mange vil økt bompengesats være med på å ruinere familieøkonomien, sier Eivind Stene.