DNT (Den norske turforening) ung delte lørdag kveld ut en høythengende pris til en av Harstads lokale ungdommer: Kjersti Gürgens Gjærum fikk Frivillighetsprisen 2018 for sitt arbeid med å starte opp den lokale DNT ung-gruppa i Harstad.

Juryen begrunner prisen slik:

Frivillighetsprisen 2018 går til en person som nylig har vært med å starte opp igjen en DNT ung-gruppe som ikke hadde vært aktiv på mange år. Som 14-åring sa hun seg villig til å være leder for gruppa, planla turer og tok sommerturlederkurset, som hun bestod med glans!

Videre har hun den største bidragsyteren til å få etablert et lokalt DNT ung-styre. Ved å invitere til informasjonsmøte rekrutterte ho styremedlemmer, fortalte om turlederkurset og om hva DNT er. Med stor trygghet fikk hun engasjert mange ungdommer til å bidra med turønsker og turmål. Videre dro hun i gang opprusting av en av turlagets hytter, og fikk med seg DNT ung på ei dugnadshelg der, hvor de også planla turer for 2018. Hun har lært seg DNTs digitale verktøy og har lagt ned mye tid og innsats i å få til gode beskrivelser av turene, god rekruttering via websida, Facebook og Instagram, og ikke minst mye tid til å søke og innhente informasjon.

foto
TURLEDER: Kjersti Gürgens Gjærum (14) ble nylig Harstad Turlags yngste utdannede turleder da ho besto sommerturlederkurset i regi av Troms Turlag med glans. Foto: Harstad Turlag

Hun er ikke redd for å påta seg lederoppgaver i noe av det hun engasjerer seg i og er en klar og tydelig stemme som tør å stå for det hun mener også i turlagets styremøter. Hun er et utpreget ja-menneske, og ser ikke problemer med noe, men møter utfordringene med stort pågangsmot. Ikke minst er hun ei svært hyggelig jente som vi i DNT ung er utrolig stolt over å ha fått med på laget. Og vi vet Harstad Turlag også er svært glade for engasjementet hennes.

Frivillighetsprisen 2018 går til Kjersti Gürgens Gjærum.