- Jeg ringte fire dager til politiet uten å komme fram

foto