Tar forholdsregler etter alvorlig skredulykke

foto