Kommunens smitteverngruppe: – Godt forberedt på virusutbrudd

foto