Takket ja til spill i Advokatfirmaet Finn Chess International 2019: Har sjakk som levebrød

foto