Den savnede mannen skulle kjøre til Kilkam-huset og gå til Nattmålsnuten. Da han ikke kom hjem igjen, ble han meldt savnet.

Rundt 20 personer fra Norsk Folkehjelp, Røde Kors, Norske redningshunder og harstadgruppen av Norsk Radio Relæ Liga er i gang med søket etter mannen.

Hjelpemannskapene i Harstad har en årlig høstøvelse, og i år var det Vegard Henriksen og Bjørn Tore Samuelsen i Norsk Folkehjelp som hadde laget scenarioet. Ifølge dem er det viktig å gjøre øvelser realistiske.

– Ofte vet vi bare at noen har ikke har kommet til rette, og hvor de skulle. Så kommer nye opplysninger til etter hvert, enten ved at mannskapene finner noe, for eksempel at personen har skrevet seg inn i en turbok, eller at noen har sett ham, sier de.

Mens mannskapene fra Norsk Folkehjelp, Røde Kors og Norske redningshunder er ute og søker, sørger Norsk Radio Relæ Liga for å formidler signaler.

– Vi har trackere, sporingsenheter, som i sanntid viser på kartet hvor mannskapene er. Når ledelsen vet hvor mannskapene er, kan de styre dem til spesielle områder de vil ha undersøkt, forteller Jon Windstad.

Men sporing benyttes ikke bare for å bedre effektiviteten i søket.

– Det er også en trygghet for mannskapene, spesielt når det søkes i farlig terreng, sier Windstad, som forteller at det er deres primæroppgave under øvelser og reelle aksjoner å formidle sporingssignaler til søksledelsen.

foto
Jon Windstad i Norsk Radio Relæ Liga, harstadgruppen, stilte med sporingsenheter. Foto: Ivar L. Paulsen