Det kommer fram av årsstatistikken til  Troms politidistrikt som ble lagt fram fredag formiddag.

58 voldtekter ble anmeldt i 2017, og det er flest festrelaterte voldtekter. I 32 av sakene var den anmeldte mellom 21-29 år mens i 36 av sakene var den fornærmede mellom 15-22 år. 11 av de anmeldte sakene i 2017 hadde er gjeningstidspunkt i 2015 eller tidligere.

– Til tross for at politidistriktet er blitt større er det reell økning i anmeldte voldtekter. Vi tror dette skyldes at flere anmelder overgrep, skriver politiet i sin gjennomgang av tallene.

Totalt var det i 2017 242 seksuallovbrudd, som er en totalt nedgang på 15,1 prosent fra 2016.

Nedgang i oppklaringsprosenten

I 2017 var oppklaringsprosenten til Troms politidistrikt på 63 prosent, mens den i 2016 lå på 66 prosent.

Det ble registrert totalt 8408 anmeldelser med gjerningssted Troms politidistrikt i 2017. Det er en økning på 20,5 prosent sammenlignet med 2016, og 17,3 prosent siste fem år. I overkant av 1000 saker skyldes kriminalitet begått i de seks nye kommunene.

– Sammenlignet med landsgjennomsnittet er det andelen av vinningssaker som ennå utgjør den største forskjellen i forhold til Troms politidistrikt, skriver politiet i sin gjennomgang av tallene.

Troms politidistritk hadde i 2017 2032 saker knyttet til vinningslovbrudd.

Større distrikt

Troms politidistrikt overtok ansvaret for straffesaksbehandlingen for seks nye kommuner fra 1. juni 2017, Finnsnes lensmannsdistrikt, Harstad politistasjondistrikt, Nord-Troms lensmannsdistrikt og Midt-Troms lensmannsdistrikt.

Saker fra årets fem første måneder for disse kommunene, vil i utgangspunktet ikke inngå i Troms sin statistikk, men unntak for saker som ikke var påtaleavgjort ved overføringen av kommunene fra Midtre Hålogaland til Troms .

iTromsø oppdaterer saken.